Wenko Kosz Na Śmieci Z Pedałem Leman Funkcją Easy Close 30L (54915100)

499,99

Opis

Środek do udrożniania rur. Skutecznie rozpuszcza organiczne zanieczyszczenia stałe w rurach. Udrażnia zatory w rurach i odpływach. Zabija bakterie, dzięki czemu rozwiązuje problem nieprzyjemnego zapachu .Nie uszkadza uszczelek. Do rur różnego rodzaju. Zawiera wodorotlenek sodu (Chronić przed dziećmi, środek silnie żrący) Waga: 600 gSkładniki: Wodorotlenek sodu, glin, substancje pomocniczePRZYGOTOWANIE I STOSOWANIEW miarę możliwości przed zastosowaniem wlać do odpływu ok. 200 ml ciepłej wody (ok. 40°C). Następnie do syfonu zlewu, wanny wsypać 2 łyżki stołowe (40g) preparatu. Wlać ok. 300 ml ciepłej wody i pozostawić na min. 15 minut. Spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć i natychmiast opuścić pomieszczenie. Nie stosować do instalacji aluminiowej.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPowoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Zawiera: Wodorotlenek sodu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik/etykietę. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływac wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU OSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utulizacji odpadów, a opakowanie (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

Edeka

nalewka kawowa na spirytusie, kwiat szałwia, 125 ml, garnier 110, zaciskarka wędliniarska, forma na lód, boll masa uszczelniająca, black arrow diesel, dania miesne na wielkanoc, płyn do ram okiennych, fa sport, pieczonki w garnku na gazie, dywaniki citroen c4 picasso, poduszko koc, kratka do studzenia ciasta ikea

yyyyy